http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_350/wybory_samorzdu_2015_022_t2.jpg23 września 2015r. po raz trzeci odbyły się wybory do Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu na nową kadencję. Tegoroczne przygotowania kandydaci do władz rozpoczęli pracowicie. Ich zadaniem było przygotowanie plakatu wyborczego, krótkiego wystąpienia oraz zebranie 20 głosów poparcia wśród wychowanków internatu. W tym celu przez tydzień prowadzili oni rozmowy z koleżankami i kolegami, poznawali potrzeby rówieśników oraz układali swój program wyborczy. Oferty były różnorodne: od propozycji spędzania wolnego czasu na wycieczkach rowerowych, podczas nocy filmowych czy dyskotek, po pomoc w codziennych sprawach potrzebującym czy zwykłe koleżeńskie rozmowy. Warunki spełniło 13 kandydatów.

W dniu wyborów, wystrój świetlicy szkolnej został zaaranżowany tak, aby przypominał lokal wyborczy. Wychowankom przedstawiono porządek zebrania i regulamin - objaśniono  szczegółowo zasady głosowania. Powołano Komisję Wyborczą, w skład której weszły nauczycielki: p. Beata Tur, p. Beata Mozolewska i p. Agata Gieniusz. Do liczenia głosów powołano Komisję Skrutacyjną, w składzie: p. Bożena Rećko, p. Beata Boguszewska i uczennica Anna.  Do pomocy podczas głosowania wychowankom mniej sprawnym wyznaczono p. Katarzynę Dylewską. Ustępujący Zarząd MRI przedstawił sprawozdanie za rok ubiegły i podziękował wszystkim za współpracę.

Kandydaci mimo zdenerwowania, dzielnie prezentowali swoje propozycje działań przed Komisją Wyborczą i rówieśnikami. Następnie odbyło się głosowanie na członków zarządu Młodzieżowej Rady Internatu oraz na jej opiekuna. W wyniku demokratycznych wyborów członkami MRI na kadencję 2015/2016 zostało 6 wychowanków: Andrzej (przewodniczący), Ewa, Dominika, Anna, Paweł i Damian. Opiekunem została po raz kolejny kierownik internatu p. Beata Tur.

Działania miały na celu budzenie wśród wychowanków idei samorządności, umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania własnych potrzeb, podejmowania inicjatyw, a także decydowania o sobie w myśl zasad wolności i demokracji. W przeddzień wyborów parlamentarnych stanowiło to doskonałe praktyczne przypomnienie sposobu głosowania, a także zachowania się w lokalu wyborczym. Kampanię oraz wybory przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Wińska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Tekst: Ewa Wińska
Zdjęcia: p. Beata Boguszewska