http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych "Pod SkrzydÅ‚ami" zaprasza uczniów szkóÅ‚ podstawowych, gimnazjów i szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt logo Stowarzyszenia.

Informujemy, że konkurs ma zasięg powiatowy i został objęty
Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wÅ›ród nauczycieli i uczniów.
Do pobrania regulamin konkursu.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych"Pod SkrzydÅ‚ami"
z siedzibÄ…:
ul. Os. Zielone 1A
16-100 SokóÅ‚ka
tel./fax. 857112678
e-mail pod.skrzydlami@o2.pl