http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt logo Stowarzyszenia.

Informujemy, że konkurs ma zasięg powiatowy i został objęty
Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród nauczycieli i uczniów.
Do pobrania regulamin konkursu.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych"Pod Skrzydłami"
z siedzibą:
ul. Os. Zielone 1A
16-100 Sokółka
tel./fax. 857112678
e-mail pod.skrzydlami@o2.pl