http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/by_taki_wrzesien.jpgDnia 29 wrzeÅ›nia 2015r. w SOSW im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce odbyÅ‚ siÄ™ apel upamiÄ™tniajÄ…cy rocznice agresji Niemiec oraz ZSRR na PolskÄ™. Wojska radzieckie wkroczyÅ‚y na teren naszego kraju 17 wrzeÅ›nia 1939r., a niemieckie - 1 wrzeÅ›nia 1939r.
InscenizacjÄ™ przygotowali uczniowie klas PdP, GU, GL i ZSZ pod kierunkiem p. Magdaleny SÅ‚yż i p. Marty Januszkiewicz. Opowiedzieli oni o wydarzeniach tamtego dnia, mianowicie cierpieniu i przerażeniu wielu osób. Ponadto zebrani mogli usÅ‚yszeć jakie komunikaty nadawane byÅ‚y wówczas przez radio. ZrozumieliÅ›my, jak wielkÄ… krzywdÄ™ wyrzÄ…dziÅ‚a Polakom agresja paÅ„stw oÅ›ciennych na nasz kraj.