http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/by_taki_wrzesien.jpgDnia 29 września 2015r. w SOSW im. J. Korczaka w Sokółce odbył się apel upamiętniający rocznice agresji Niemiec oraz ZSRR na Polskę. Wojska radzieckie wkroczyły na teren naszego kraju 17 września 1939r., a niemieckie - 1 września 1939r.
Inscenizację przygotowali uczniowie klas PdP, GU, GL i ZSZ pod kierunkiem p. Magdaleny Słyż i p. Marty Januszkiewicz. Opowiedzieli oni o wydarzeniach tamtego dnia, mianowicie cierpieniu i przerażeniu wielu osób. Ponadto zebrani mogli usłyszeć jakie komunikaty nadawane były wówczas przez radio. Zrozumieliśmy, jak wielką krzywdę wyrządziła Polakom agresja państw ościennych na nasz kraj.