http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_352/20150924_103023.jpgDnia 24.09.2015 odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 95 rocznicy bitwy nad Niemnem. Uczniowie – Ania, Justyna, Damian, Karolina i Damian, pod kierownictwem pani Agaty Gieniusz, przypomnieli wszystkim zgromadzonym, iż zwycięska bitwa warszawska, chociaż stanowiła przełomowy moment w wojnie polsko – bolszewickiej nie doprowadziła do jej ostatecznego zwycięstwa. To właśnie operacja niemeńska, choć nieco zapomniana, przyczyniła się do całkowitego rozbicia sił nieprzyjaciela.

Społeczność szkolna miała też okazję do oddania należnej czci Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który poprowadził swój kraj do zwycięstwa z wielkim mocarstwem. Zdjęcia