http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_353/pa010945.jpgWystawa budowli z klocków Lego w BiaÅ‚ymstoku, którÄ… 01 października obejrzaÅ‚o 6-ciu wychowanków SOSW w SokóÅ‚ce, dostarczyÅ‚a niesamowitych wrażeÅ„.
Celem wyjazdu byÅ‚o poÅ‚Ä…czenie edukacji z zabawÄ…. Wielkie budowle zÅ‚ożone z kilku milionów klocków, budowle przedstawiajÄ…ce architekturÄ™ zabytkowÄ… oraz wspóÅ‚czesnÄ…, wydarzenia historyczne, znane sceny z filmów i bajek, eksponaty interaktywne – roboty, ogromne lotnisko z modelami samochodów z I i II wojny Å›wiatowej, najwyższy czÅ‚owiek na Å›wiecie wykonany z klocków LEGO, to tylko niektóre atrakcje tego dnia.

W strefie zabaw klockami LEGO uczniowie mieli okazję rozbudzić swoją wyobraźnię i pomysłowość, ćwiczyli umiejętności manualne, nawiązali nowe znajomości i integrowali się z innymi uczestnikami zabawy.

Wycieczka okazaÅ‚a siÄ™ nie tylko wspaniaÅ‚ym przeżyciem, ale również atrakcyjnÄ… lekcjÄ… wychowawczÄ…. Dzieci wróciÅ‚y z wycieczki bardzo zadowolone, peÅ‚ne niezapomnianych wrażeÅ„ i emocji. ZdjÄ™cia

Dorota Kozaczyńska
Dorota Kozłowska