http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miło nam poinformować, że już po raz czwarty nasza placówka wzieła udział w międzynarodowej Akcji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanej corocznie w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - realizatorów unijnego programu "Safer Internet". Nasze działania zgłosiliśmy do bazy danych organizatorów krajowych i otrzymaliśmy zaświadczenie oficjalnie potwierdzające nasz udział.

 W ramach kampanii w miesiącu lutym w naszej szkole we wszystkich klasach i grupach wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych udostepnionych przez organizatorów krajowych. Ponadto przygotowano gazetkę informacyjną dla rodziców, komiksy, kolorowanki i plakaty dla uczniów. W kampanię zaangażowali się wszyscy nauczyciele i wychowawcy, koordynatorkami ogólnoszkolnych obchodów były p. Ewa Wińska i p. Ewa Sokolewicz.

Obrazy newsów: sosw_dbi_zasw.jpg

Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy.