http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_354/sam_2015.jpg6.10.2015 roku w SOSW w Sokółce odbyło się zebranie założycielskie Szkolnego Klubu Wolontariusza. Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym. Stąd inicjatywa nauczycielki Elżbiety Szomko skierowana do chętnych uczniów społeczności szkolnej wzięcia udziału w Konkursie Sokólskie Barwy Wolontariatu- Wolontariat Grupowy ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Barka” spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Zajęcia metodą burzy mózgów, w które włączyli się aktywnie uczniowie zaowocowały mnóstwem pomysłów, które postaramy się zrealizować min: pomoc osobom potrzebującym w środowiskach lokalnych uczniów, organizacja czasu wolnego niepełnosprawnemu absolwentowi naszej szkoły (spacery, gry i zabawy, zaproszenie do szkoły), opieka nad młodszymi uczniami – zorganizowanie im wyjść w ciekawe miejsca, wsparcie nauczycieli dyżurujących, nawiązanie współpracy z innymi placówkami, w których również powstają podobne kluby celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań wolontariackich.

Motorem napędowym działania naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza są nauczyciele, którzy zadeklarowali chęć współpracy i pomocy w realizacji zamierzonych celów za co serdecznie im dziękujemy. Zdjęcia

Szkolny Klub Wolontariusza
z opiekunem Elżbietą Szomko