http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_356/otrzsiny_043.jpgW dniu 08.10.2015 r. w internacie SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚y siÄ™ uroczyste otrzÄ™siny nowych wychowanków, przygotowane i przeprowadzone przez MRI pod opieka p. B. Tur. Podczas otrzÄ™sin Magdalena, Gabriela, Justyna i Tomasz doÅ‚Ä…czyli do naszej internackiej wspólnoty.
Tego popoÅ‚udnia czÅ‚onkowie MRI wcielili siÄ™ w role króla, królowej oraz bÅ‚aznów, kata i damÄ™ dworu, i przygotowali naszym nowicjuszom nie lada zadania - wyzwania.

Król Andrzej i królowa Anna wraz z opiekunem powitali nowych wychowanków i zaprosili do udziaÅ‚u w przygotowanych konkurencjach, w których trzeba byÅ‚o wykazać siÄ™ sprawnoÅ›ciÄ… fizycznÄ…, wiedzÄ…, talentem plastycznym, tanecznym, wyobraźniÄ…, a nawet dobrym smakiem. Przygotowane zadania tj. „zgadnij co jest w worku”, „uÅ‚óż wyraz z rozsypanki”, „narysuj na balonie portret swego wychowawcy”, „zgadnij co to za smak”, sprawiÅ‚y wiele radoÅ›ci. Nasi nowi koledzy wspaniale przeszli wszystkie próby i w nagrodÄ™ już peÅ‚noprawnie doÅ‚Ä…czyli do naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci, zostajÄ…c uroczyÅ›cie mianowani przez króla i królowÄ…- wychowankami internatu SOSW. Uroczyste otrzÄ™siny zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ dyskotekÄ… dedykowanÄ… naszym nowym kolegom, którÄ… przygotowali najstarsi wychowankowie. ZdjÄ™cia