http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20150920_112936.jpgDnia 20.09.2015 poczet sztandarowy w składzie Sandra, Paweł, Karolina pod opieką pani Moniki Mróz uczestniczył w uroczystości związanej z obchodami 95 rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele im. św. Antoniego. Następnie odbył się przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyła się uroczystość patriotyczna: wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych, złożenie wieńców.

Monika Mróz

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20150920_112843.jpg