http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/spotkanie_z_policj.jpgWraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku nasi  uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji. Odbyło się ono 6 października a jego tematem była bezpieczna droga do szkoły. Tradycyjnie asp. Joanna Kłos omówiła zagrożenia oraz przypomniała zasady w ruchu drogowym.

Podczas pogadanki szczególną uwagę zwróciła na edukację najmłodszych uczestników, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach. Funkcjonariuszka rozmawiała z uczniami o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu na przystankach lub miejscach oczekiwania na przyjazd busów. Policjantka przypomniała o konieczności posiadania odblasków-taki mały element a może uratować życie i zdrowie.

Jako organizatorka spotkania, wierzę że nasi uczniowie przyswoili sobie te zasady, będą je stosować i staną się bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

Zuzanna Szarkowska-Czeczko