http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_358/img_0549.jpgDnia 14.10.2015 r. o godzinie 10.00 odbyÅ‚a siÄ™ uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęła siÄ™ ona wizytÄ… Pana Starosty Piotra Rećko wraz z pracownikami WydziaÅ‚u OÅ›wiaty. Pan Starosta zÅ‚ożyÅ‚ życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsÅ‚ugi, a także wrÄ™czyÅ‚ róże, natomiast uczniom przekazaÅ‚ sÅ‚odki upominek w postaci cukierków. Mile nas tym zaskoczyÅ‚. NastÄ™pnie Pani Dyrektor wrÄ™czyÅ‚a nagrody i dyplomy nauczycielom i pracownikom OÅ›rodka.

Po rozdaniu wszystkich nagród i gratulacjach odbyÅ‚a siÄ™ uroczysta akademia, którÄ… przygotowaÅ‚y panie Monika Mróz, Marta Kulmaczewska i Ewa Sokolewicz. SwojÄ… obecnoÅ›ciÄ… zaszczycili nas emeryci. Wszyscy otrzymali skromne upominki. Po obiedzie odbyÅ‚a siÄ™ dyskoteka, a pracownicy zostali zaproszeni na poczÄ™stunek. MiÅ‚o spÄ™dziliÅ›my czas. ZdjÄ™cia

Monika Mróz
Marta Kulmaczewska
Ewa Sokolewicz