http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_358/img_0549.jpgDnia 14.10.2015 r. o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęła się ona wizytą Pana Starosty Piotra Rećko wraz z pracownikami Wydziału Oświaty. Pan Starosta złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, a także wręczył róże, natomiast uczniom przekazał słodki upominek w postaci cukierków. Mile nas tym zaskoczył. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy nauczycielom i pracownikom Ośrodka.

Po rozdaniu wszystkich nagród i gratulacjach odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowały panie Monika Mróz, Marta Kulmaczewska i Ewa Sokolewicz. Swoją obecnością zaszczycili nas emeryci. Wszyscy otrzymali skromne upominki. Po obiedzie odbyła się dyskoteka, a pracownicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Miło spędziliśmy czas. Zdjęcia

Monika Mróz
Marta Kulmaczewska
Ewa Sokolewicz