http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_363/20151029_134318.jpgNadszedÅ‚ czas listopadowej zadumy – DzieÅ„ Wszystkich ÅšwiÄ™tych i Zaduszki. Wspominamy bliskich, którzy odeszli, odwiedzamy i porzÄ…dkujemy ich groby.

Uczniowie klas II-III SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy bÄ™dÄ…cy również czÅ‚onkami Szkolnego KoÅ‚a Wolontariatu, dziaÅ‚ajÄ…cego w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym, postanowili uczcić pamięć żoÅ‚nierzy walczÄ…cych o naszÄ… OjczyznÄ™ i zaopiekować siÄ™ ich grobami znajdujÄ…cymi siÄ™ na cmentarzu parafialnym przy koÅ›ciele p.w Å›w. Antoniego.

29 października 2015, grupa młodzieży, pod opieką pani Agaty Gieniusz z zaangażowaniem sprzątała groby poległych. Zgrabione zostały suche liście na nagrobkach i w ich otoczeniu. Uczniowie uporządkowali kwiaty, oczyścili pamiątkowe tablice.

Potem przyszedł czas na zapalenie zniczy, chwilę zadumy i modlitwę za spoczywających tu żołnierzy. Była to też doskonała lekcja historii i patriotycznej postawy. Zdjęcia