http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/praca_damiana.jpgUczniowie SOSW w Sokółce pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko wykonali prace plastyczne na VII edycję Spotkań Ekologicznych „Z Ziemią krążymy” Konkurs plastyczny ph. „Podglądamy ptasie życie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białystok.
Wszystkich nas ucieszyła wiadomość, że spośród 321 prac konkursowych wyróżnienie otrzymał uczeń klasy przysposabiającej do pracy - Damian, a ponadto prace Karoliny i Pawła zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej, którą można oglądać w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Gratulujemy!

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/praca_pawa.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/praca_karoliny.jpg