http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wolontariusze_i_jazon.jpgW ostatni wtorek października i pierwszą środę listopada uczniowie: Krystyna, Krzysztof i Karolina w towarzystwie psa Jazona odwiedzili absolwenta SOSW Pawła Panasiuka. W czasie spotkania młodzież podzieliła się wiedzą na temat psiego przyjaciela oraz zasad bezpiecznego zachowania się przy psie. Jazon zaprezentował swoje umiejętności w zakresie posłuszeństwa i wykonywania sztuczek.

Wspólne zadania wykonywane grupowo sprzyjały integracji młodzieży oraz dowiodły, że takie akcje warto kontynuować. Zajęcia odbyły się w czasie wolnym nauczyciela w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Szkolny Klub Wolontariusza
Zuzanna Szarkowska - Czeczko