http://www.soswsokolka.pl/images/news/wolontariusze_i_jazon.jpgW ostatni wtorek października i pierwszą środę listopada uczniowie: Krystyna, Krzysztof i Karolina w towarzystwie psa Jazona odwiedzili absolwenta SOSW Pawła Panasiuka. W czasie spotkania młodzież podzieliła się wiedzą na temat psiego przyjaciela oraz zasad bezpiecznego zachowania się przy psie. Jazon zaprezentował swoje umiejętności w zakresie posłuszeństwa i wykonywania sztuczek.

Wspólne zadania wykonywane grupowo sprzyjały integracji młodzieży oraz dowiodły, że takie akcje warto kontynuować. Zajęcia odbyły się w czasie wolnym nauczyciela w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Szkolny Klub Wolontariusza
Zuzanna Szarkowska - Czeczko