http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_368/p1010002.jpgInformujemy, że TVP BiaÅ‚ystok wyemitowaÅ‚a program telewizyjny na temat dziaÅ‚aÅ„ wolontariuszy 3 szkóÅ‚ powiatu sokólskiego, w tym też naszego OÅ›rodka. Wspólne dziaÅ‚ania podjÄ™to w ramach konkursu „Sokólskie Barwy Wolontariatu wolontariat grupowy, a dotyczyÅ‚y one wykonywania ozdób choinkowych z przeznaczeniem na sprzedaż. Dochód z tej akcji przeznaczony bÄ™dzie na szczytny cel: leczenie i rehabilitacjÄ™ jednego z uczniów powiatu sokólskiego. WiÄ™cej informacji na stronie TVP BiaÅ‚ystok. ZdjÄ™cia.