http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_369/aktualnosci_019.jpgW ramach Rządowego Programu ph „Książki naszych Marzeń”, do którego przystąpiła nasza placówka oraz wieloletniej współpracy z Oddziałem dla dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce, w połowie listopada w bibliotece została zorganizowana wystawa prac plastycznych ph. „Jesień w poezji i w oczach dzieci z SOSW w Sokółce”. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej naszego Ośrodka mieszkujący w internacie.

Przygotowania do wystawy zostały poprzedzone wspólnym czytaniem na zajęciach z zakresu czasu wolnego, różnorodnych wierszy o tematyce jesiennej znanych polskich poetów. Prace plastyczne powstałe w oparciu o znane utwory dzieci wykonywały pod kierunkiem wychowawców internatu, wykorzystując ciekawe i różnorodne techniki plastyczne oraz materiały. Podczas tworzenia uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania i talenty w kierunku aktywności plastycznej. Zdjęcia

Wystawę przygotowały wychowawczynie internatu p. K. Bubieniec i B. Boguszewska.