http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/apel_11_listopada_2015.jpgDnia 10.11.2015 w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Część artystyczną przygotowali uczniowie Sandra, Justyna i Mateusz pod kierunkiem p. Beaty Majer i p. Marty Januszkiewicz. Celem apelu było zapoznanie uczniów z faktami historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowaniem tradycji szkolnej oraz właściwych zachowań podczas uroczystości państwowych.

Beata Majer