http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/damian_c.jpg20 listopada 2015r. na apelu ogólnoszkolnym Damian uczeÅ„ szkoÅ‚y ponadgimnazjalnej jako laureat VII  SpotkaÅ„ Ekologicznych „Z ziemiÄ… krążymy”, odebraÅ‚ nagrodÄ™ – wyróżnienie za pracÄ™ plastycznÄ… „PodglÄ…damy ptasie życie”. SpoÅ‚eczność oÅ›rodka poinformowana zostaÅ‚a  o tym, iż prace Pauliny i PawÅ‚a  zostaÅ‚y zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, która znajduje siÄ™ w MÅ‚odzieżowym Domu Kultury w BiaÅ‚ymstoku i promuje talenty plastyczne uczniów min: naszego oÅ›rodka. Gratulujemy i zapraszamy do podejmowania nowych wyzwaÅ„ twórczych.

Opiekun KoÅ‚a Plastycznego z elementami taÅ„ca „UczeÅ„ ArtystÄ…”
Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dyplom_damian_c.jpg