http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_374/andrzejki_2015_005.jpgPodczas zajęć z dramą w internacie SOSW w Sokółce, uczestnicy wczuwają się w określone role oraz uczą się wyrażać swoje emocje gestem, mimiką i ruchem. W trakcie imprezy andrzejkowej w dn. 26.11.2015 zaprezentowali improwizacje taneczne pt. „Taniec Czarownic” oraz pląs „Taka mała Czarownica” do muzyki klasycznej, wcielając się równocześnie w odgrywane role czarownic.

Dzięki tej formie zajęć dzieci doskonaliły umiejętności wchodzenia w określone role, naśladownictwo ruchowe, zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wyraziły swoje uczucia, emocje, fantazje poprzez ruch. Dzięki zajęciom z dramą wychowankowie uwierzyli we własne siły i możliwości, przełamali lęk i nieśmiałość przed publicznym występem. Zdjęcia

Prowadzące zajęcia: Beata Boguszewska
Małgorzata Hołownia-Iwanow