http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_375/andrzejki_2015_024_t2.jpg„Hokus pokus, mary dary
Niech siÄ™ speÅ‚niÄ… nasze czary”

W dniu 26.11.2015 r. w internacie SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚a siÄ™ impreza andrzejkowa z udziaÅ‚em naszych absolwentów: Adriana, Wojtka, Łukasza, Krzysia, Justyny i Moniki. Tego wieczoru w Å›wietlicy szkolnej rzÄ…dziÅ‚y czarownice, w których postacie wcieliÅ‚y siÄ™ wychowawczynie: Beata Boguszewska, Katarzyna Bubieniec i MaÅ‚gorzata HoÅ‚ownia- Iwanow - organizatorki imprezy. WspieraÅ‚y je dzielnie maÅ‚e czarownice pomocnice: Agnieszka i Sylwia. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali wprowadzeni w mroczny i tajemniczy nastrój. Warunkiem wziÄ™cia udziaÅ‚u we wspólnej zabawie i wróżbach byÅ‚o zjedzenie „zÄ™bów wampira Draculi”.

Konkursy przeplatane byÅ‚y zabawÄ… przy muzyce dyskotekowej. W przerwie nasi absolwenci zostali zaproszeni na sÅ‚odki poczÄ™stunek przygotowany przez p. BożenÄ™ Rećko. ChÄ™tni mogli nauczyć siÄ™ plÄ…su „Taka maÅ‚a czarownica”. DodatkowÄ… atrakcjÄ… dla najmÅ‚odszych byÅ‚y szable z balonów wyczarowane przez panie: KasiÄ™ i MaÅ‚gosiÄ™.

Ten magiczny wieczór pozostanie nam dÅ‚ugo w pamiÄ™ci. Kolejny już za rok… ZdjÄ™cia

Katarzyna Bubieniec
Beata Boguszewska
Małgorzata Hołownia-Iwanow