http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_376/img_0771.jpg25 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbyÅ‚ siÄ™ po raz trzeci w naszej szkole Szkolny Konkurs Kulinarny ph. „Smaki MaÅ‚opolski”. Zorganizowany zostaÅ‚ przez uczniów klasy I-II-III Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej ksztaÅ‚cÄ…cych siÄ™ w zawodzie „Kucharz” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz – nauczyciela przedmiotów zawodowych. Celem konkursu byÅ‚o kultywowanie, propagowanie i pogÅ‚Ä™bianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej województwa maÅ‚opolskiego, promowanie potraw, specyficznych dla tego regionu, rozwijanie zainteresowaÅ„ i pasji kulinarnych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z nastÄ™pujÄ…cych szkóÅ‚: Gimnazjum (1 uczeÅ„), SzkoÅ‚a PrzysposabiajÄ…ca do Pracy (2 uczniów + 1 ekipa kucharska) i Zasadnicza SzkoÅ‚a Zawodowa (3 uczniów).

W jury zasiedli: pani Magda SÅ‚yż, pani Oliwia BurdyÅ„ska-Bilmin i pani Lucyna Paruk – nauczyciele i pracownicy SOSW w SokóÅ‚ce. Ocenie podlegaÅ‚y: wyglÄ…d potrawy i jej smak.

Pod bacznym okiem nauczycieli uczniowie sporzÄ…dzili dzieÅ„ wczeÅ›niej 7 potraw zachowujÄ…c przy tym wszelkie zasady bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy oraz w sposób wÅ‚aÅ›ciwy przechowali potrawy. ByÅ‚y to: 2 serniki krakowskie, liptauer – pasta do kanapek, kwaÅ›nica na żeberkach, tort Pischinger, maÅ‚drzyki krakowskie, saÅ‚atka galicyjska, które ze sobÄ… konkurowaÅ‚y.

W I części konkursu wszyscy obejrzeli prezentacjÄ™ multimedialnÄ… przedstawionÄ… przez ucznia klasy II ZSZ – Damiana o kuchni regionalnej województwa maÅ‚opolskiego. W części II nastÄ…piÅ‚a prezentacja potraw przez maÅ‚ych i dużych kucharzy. Potrawy ocenione byÅ‚y bardzo wysoko. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 18.

W trakcie wypeÅ‚niania dyplomów przez jury wszyscy mogli obejrzeć film promujÄ…cy województwo maÅ‚opolskie. Jurorom pomagaÅ‚a: Anna – uczennica klasy II ZSZ zapisujÄ…c i liczÄ…c skrupulatnie punkty.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. WÅ›ród nagród byÅ‚y: książki kucharskie, drobny sprzÄ™t gastronomiczny oraz zestaw do przypraw i zióÅ‚. DziÄ™kujemy sponsorom nagród: sklepom „JaskóÅ‚ka” w SokóÅ‚ce, ksiÄ™garni „A kuku” w SokóÅ‚ce i organizatorowi konkursu. Upominkami kulinarnymi zostali obdarowani również organizatorzy – uczniowie klasy I-II-III ZSZ, jury oraz nauczyciele, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu do konkursu.

Konkurs cieszyÅ‚ siÄ™ ogromnym zainteresowaniem wÅ›ród uczniów. Na IV edycjÄ™ zapraszamy za rok. Poznamy kolejny region Polski i jego regionalnÄ… kuchniÄ™ !!!

Zapraszamy do galerii zdjęć i obejrzenia prezentacji na temat Małopolski oraz wykonania jednej z potraw na konkura.

nauczyciel – Bożena Mróz

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce ex aequo – zajÄ™li uczniowie:

  • Izabela z Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej, która wykonaÅ‚a potrawÄ™ Tort Pischinger pod opiekÄ… pani Bożeny Mróz (18 pkt)
  • Martyna z Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej, która wykonaÅ‚a potrawÄ™ Sernik krakowski pod opiekÄ… pani Bożeny Mróz (18 pkt)
  • Patrycja z Gimnazjum, która wykonaÅ‚a potrawÄ™ Liptauer – pasta do chleba pod opiekÄ… pani Katarzyny Zalewskiej (18 pkt)
  • Artur ze szkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy, który wykonaÅ‚ potrawÄ™ KwaÅ›nica na żeberkach pod opiekÄ… pani Beaty Majer (18 pkt)

II miejsce - zajÄ…Å‚  uczeÅ„:

  • PaweÅ‚ ze szkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy, który wykonaÅ‚ potrawÄ™ Sernik krakowski pod opiekÄ… pani Marty Kulmaczewskiej (17 pkt)

III miejsce - zajęła  uczennica:

  • Anna z Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej, która wykonaÅ‚a potrawÄ™ SaÅ‚atka galicyjska pod opiekÄ… pani Bożeny Mróz (16 pkt)

wyróżnienie otrzymaÅ‚a ekipa kucharska:

  • Karolina i Krystyna ze szkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy, które wykonaÅ‚y potrawÄ™ MaÅ‚drzyki krakowskie pod opiekÄ… pani Agaty Geniusz (13 pkt)

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody.  

nauczyciel – Bożena Mróz