http://www.soswsokolka.pl/images/news/2015-12-08_064352.jpg5 grudnia 2015 r. odbyła się I Gala "Sokólskie Barwy Wolontariatu", podsumowująca działania Sokólskiej Sieci Wolontariatu oraz Konkurs "Sokólskie Barwy Wolontariatu" zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”. Celem organizacji Gali było zainspirowanie do podejmowania efektywnych działań i zachęcenie kolejnych osób do wstąpienia w szeregi wolontariuszy jak również promowanie ludzi zaangażowanych, wrażliwych, pomocnych i bezinteresownych min: takich jak 9 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy przez ostatnie miesiące realizowali działania wolontariacie w ramach pracy Klubu „Jestem Wolontariuszem”  przy wsparciu opiekuna Pani Elżbiety Szomko oraz nauczycieli: Marty Januszkiewicz, Doroty Kozłowskiej, Agaty Gieniusz, Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko, Ewy Sokolewicz, Beaty Mozolewskiej we współpracy z placówkami edukacyjnymi: Przedszkolem nr 1 w Sokółce, Szkołą Podstawową w Geniuszach, Szkołą Podstawową w Starej Kamionce.

Jesteśmy usatysfakcjonowani i dumni, że nasze działania oceniono tak wysoko i w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, gdzie rywalizowały 3 Kluby Wolontariusza: z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce to nam przypadła nagroda.

Nagrodą było również uczestniczenie w I Gali "Sokólskie Barwy Wolontariatu" w zaszczytnym gronie gości min.: Starosty Sokółki Piotra Rećko, zastępcy Burmistrza Sokółki Adama Kowalczuka, Posła na Sejm RP Mieczysława Baszko, Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego Franciszka Budrowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Daniela Supronika, Radnej Gminy Sokółka Heleny Czaplejewicz, Przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach Macieja Szczęsnowicza oraz koleżanek i kolegów z Klubów Wolontariuszy wraz z nauczycielami, dyrektorami placówek i rodzicami.

Program artystyczny I Gali był interesujący – to min. występ grupy najmłodszych wolontariuszy z Przedszkola nr 5 w Sokółce z przedstawieniem „Krasnoludek Jacek” oraz koncert Państwa Ewy i Zbigniewa Dębko wraz z córką.

Warto jest nieść pomoc innym i iść przez życie kierując się dewizą Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Zdjęcia

Szkolny Klub Wolontariusza wraz z opiekunem Elżbietą Szomko