http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_383/20151204_101559.jpg04.12.2015 r. uczniowie SOSW mieli przyjemność goÅ›cić w placówce wszechstronnie uzdolnionego, niewidomego samouka, multiinstrumentalistÄ™ oraz wokalistÄ™ Evgienija Vorabiova dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci dyrektora SOK w SokóÅ‚ce Z. DÄ™bko. Koncert pieÅ›ni w jÄ™zyku rosyjskim, kompozycji oraz utworów instrumentalnych na flecie, fortepianie, gitarze wprowadziÅ‚ sÅ‚uchajÄ…cych w nostalgiczny nastrój. Muzyka podziaÅ‚aÅ‚a na odbiorców kojÄ…co, niektórym pozwoliÅ‚a wyciszyć siÄ™, wzruszyć. Na koniec uczniowie chÄ™tnie spróbowali rozgrzewki swoich strun gÅ‚osowych.

Dzieląc się swoją pasją artysta umożliwił zebranym spotkanie z prawdziwą SZTUKĄ oraz doznanie wielu wspaniałych przeżyć. Ponadto uczącym się języka rosyjskiego była to świetna okazja do szlifowania języka w naturalnej sytuacji komunikacyjnej, sprawdzenia swoich umiejętności a kontakt z rodzimym użytkownikiem pozwolił wsłuchać się w naturalny akcent i melodię języka Puszkina. Zdjęcia

Urszula Drewniak