http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_383/20151204_101559.jpg04.12.2015 r. uczniowie SOSW mieli przyjemność gościć w placówce wszechstronnie uzdolnionego, niewidomego samouka, multiinstrumentalistę oraz wokalistę Evgienija Vorabiova dzięki uprzejmości dyrektora SOK w Sokółce Z. Dębko. Koncert pieśni w języku rosyjskim, kompozycji oraz utworów instrumentalnych na flecie, fortepianie, gitarze wprowadził słuchających w nostalgiczny nastrój. Muzyka podziałała na odbiorców kojąco, niektórym pozwoliła wyciszyć się, wzruszyć. Na koniec uczniowie chętnie spróbowali rozgrzewki swoich strun głosowych.

Dzieląc się swoją pasją artysta umożliwił zebranym spotkanie z prawdziwą SZTUKĄ oraz doznanie wielu wspaniałych przeżyć. Ponadto uczącym się języka rosyjskiego była to świetna okazja do szlifowania języka w naturalnej sytuacji komunikacyjnej, sprawdzenia swoich umiejętności a kontakt z rodzimym użytkownikiem pozwolił wsłuchać się w naturalny akcent i melodię języka Puszkina. Zdjęcia

Urszula Drewniak