http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpgStowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych "Pod SkrzydÅ‚ami" informuje, że opracowano finalne LOGO, które stanowić bÄ™dzie oficjalnie obowiÄ…zujÄ…cy znak graficzny Stowarzyszenia. Logo powstaÅ‚o na podstawie pracy plastycznej naszego ucznia PawÅ‚a, która zostaÅ‚a wyÅ‚oniona w drodze konkursu.

Prezes Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" Beata Tur