http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpgStowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" informuje, że opracowano finalne LOGO, które stanowić będzie oficjalnie obowiązujący znak graficzny Stowarzyszenia. Logo powstało na podstawie pracy plastycznej naszego ucznia Pawła, która została wyłoniona w drodze konkursu.

Prezes Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" Beata Tur