http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/krawiectwo2.pngW ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie klas Pdp realizujÄ… zajÄ™cia z ksztaÅ‚cenia umiejÄ™tnoÅ›ci krawieckich. Podczas zajęć w pracowni krawieckiej uczniowie zapoznajÄ… siÄ™ z zasadami wykonywania Å›ciegów ozdobnych i haftów oraz wykorzystujÄ… je w pracach praktycznych, wykonujÄ…c serwetki, maskotki, upominki itp. DoskonalÄ… i uczÄ… siÄ™ czynnoÅ›ci przydatnych w życiu codziennym tj. szycia, prania, prasowania  itp. WykonujÄ… wiele prostych prac praktycznych szyjÄ…c rÄ™cznie i na maszynie do szycia – przyszywajÄ… guziki, Å‚atajÄ… odzież, szyjÄ… serwetki, fartuchy.

Nauka prawidÅ‚owego i bezpiecznego użytkowanie żelazka, maszyny do szycia oraz nabywanie przez uczniów umiejÄ™tnoÅ›ci konserwacji narzÄ™dzi i sprzÄ™tu wykorzystywanego przy okreÅ›lonych pracach takich jak żelazko czy maszyna do szycia to przygotowanie do samodzielnoÅ›ci.

Lila Zajkowska

http://www.soswsokolka.pl/images/news/krawiectwo1.png