http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/krawiectwo2.pngW ramach zajęć przysposobienia do pracy uczniowie klas Pdp realizują zajęcia z kształcenia umiejętności krawieckich. Podczas zajęć w pracowni krawieckiej uczniowie zapoznają się z zasadami wykonywania ściegów ozdobnych i haftów oraz wykorzystują je w pracach praktycznych, wykonując serwetki, maskotki, upominki itp. Doskonalą i uczą się czynności przydatnych w życiu codziennym tj. szycia, prania, prasowania  itp. Wykonują wiele prostych prac praktycznych szyjąc ręcznie i na maszynie do szycia – przyszywają guziki, łatają odzież, szyją serwetki, fartuchy.

Nauka prawidłowego i bezpiecznego użytkowanie żelazka, maszyny do szycia oraz nabywanie przez uczniów umiejętności konserwacji narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przy określonych pracach takich jak żelazko czy maszyna do szycia to przygotowanie do samodzielności.

Lila Zajkowska

http://www.soswsokolka.pl/images/news/krawiectwo1.png