http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_386/20151217_113126.jpgZgodnie z wymogami podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego lekcje języka obcego służą wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. Praca z małą grupą dzieci pozwala w pełni skoncentrować się na ich potrzebach, możliwościach, stylach uczenia się. Mając na uwadze naturalną potrzebę ruchu stosowane są różne metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne. Dzieci uczą się bawiąc, skacząc, biegając. Słuchając piosenek, wyliczanek i wierszyków rosyjskich przyswajają sobie akcent toniczny, rytm i intonację. Nowy materiał językowy prezentowany jest w sposób multisensoryczny, a następnie ćwiczony w krótkich dialogach, sytuacjach komunikacyjnych, grach i zabawach dydaktycznych.

Na kilku ostatnich lekcjach dzieci w przyjemny sposób utrwalały słownictwo dotyczące części ciała oraz nazwy ubrań. Wykorzystane zostały nietypowe rekwizyty jak packa na muchy czy wędka. Dodatkową atrakcją było ubieranie Żabki – maskotki według losowanej przez uczniów instrukcji. Zdjęcia

Urszula Drewniak