http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_388/matematyka1.jpgMatematyka to przedmiot specyficzny. Podkreśla związek tego co symboliczne z tym, co rzeczywiste, tego co abstrakcyjne z tym co konkretne i na tym buduje system wiedzy, który można wykorzystać w realnych, życiowych sytuacjach. Ten praktyczny aspekt jest szczególnie podkreślany w szkole specjalnej. Zadania są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Podstawową zasadą nauczania jest zasada poglądowości. Uczniowie najpierw oglądają, rysują, odwołują się do własnych doświadczeń i konkretów.

Nauczanie matematyki jest ściśle powiązane z zajęciami praktycznymi i wykorzystywaniem wiedzy w sytuacjach realistycznych z życia codziennego. Uczniowie urządzają sklep, kupują, sprzedają, przeliczają banknoty, uczą się płacić, wydają resztę itp. Praktyczne działanie prowadzi do myślenia i rozwiązywania problemów. Lekcje matematyki są bogate w środki dydaktyczne i ciekawe.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki są prowadzone po to, aby wspomóc rozwój dziecka i wyrównać braki tak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom stawianym mu na lekcjach. Program pracy opracowany jest do potrzeb dziecka , do jego możliwości i ograniczeń. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie często pracują metodą projektów, zdobywając wiadomości teoretyczne lub umiejętności praktyczne podczas wykonywania określonego projektu. Projekt taki może być realizowany w czasie kilku dni lub tygodni i może obejmować bardzo szeroki zakres zagadnień. Tematy projektów  odnoszą  się do autentycznych sytuacji oraz zagadnień interesujących uczniów. Projekt ukazuje uczącym się przydatność zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów, łączy pracę umysłową z działaniem praktycznym i uczy współpracy. Uczniowie zrealizowali już projekt pod tytułem: „Nasza szkoła w liczbach”, „Bez procentów ani rusz”, „Domowa książka wydatków” itp. Zdjęcia

Lila Zajkowska