http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karaoke

23.04.2012r. w internacie naszego oÅ›rodka odbyÅ‚ siÄ™ festiwal karaoke zorganizowany dla wszystkich wychowanków. Każdy mógÅ‚ spróbować swoich siÅ‚ i zaprezentować siÄ™ w wybranym repertuarze. Nie zabrakÅ‚o przebojów takich zespoÅ‚ów jak: „Ich troje”, „Łzy”, „Feel”, Budka Suflera” czy „Fasolki”. Najlepsze wykonania zostaÅ‚y nagrodzone olbrzymimi brawami. Wszyscy bawiliÅ›my siÄ™ Å›wietnie i milo spÄ™dziliÅ›my popoÅ‚udnie. 
Mamy nadziejÄ™, że kolejna taka impreza już niebawem. Karaoke zorganizaowaÅ‚y wychowankom p. Katarzyna Dylewska i p. Ewa WiÅ„ska.

Zapraszamy do galerii