http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_387/img_1004.jpgW dniu 10 grudnia 2015r grupa uczniów SOSW w skÅ‚adzie: Krystyna, Karolina, Sandra, MichaÅ‚, Damian i MichaÅ‚ wybrali siÄ™ do OÅ›rodka Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Wasilkowie. GÅ‚ównym punktem naszej wycieczki byÅ‚a Sokolarnia. Prelekcja dotyczyÅ‚a ptaków drapieżnych.
SokóÅ‚ wÄ™drowny, raróg, orzeÅ‚ przedni, sowy: pÅ‚omykówka i puszczyk - to te ptaki byÅ‚y bohaterami wszystkich ciekawych opowieÅ›ci. Nasz przewodnik, pan Kamil Borowski, opowiadaÅ‚ o zwyczajach, biologii, zachowaniach tych ptaków oraz przytoczyÅ‚ mnóstwo ciekawych historii z ich życia.

Po zajÄ™ciach wiemy: dlaczego ptaki, które polujÄ…, majÄ… kapturki, jak wyglÄ…da i do czego sÅ‚uży karwasz, jak „ukÅ‚ada siÄ™ ptaka” do wykorzystania w sokolnictwie, w jaki sposób pies wspomaga proces polowania sokolnika oraz co to jest wyplówka. PoznaliÅ›my również „mowÄ™ ciaÅ‚a” ptaków.

 „Oko w oko” mogliÅ›my spotkać siÄ™ i przyjrzeć tym wspaniaÅ‚ym „szybowcom” oraz obejrzeć ich niezwykÅ‚e podniebne loty wykonywane na różne komendy sÅ‚owne.

Była to dla nas ciekawa i pouczająca lekcja przyrody na żywo. Opiekę nad uczniami sprawowały organizator wyjazdu p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko oraz p. Marta Kawrygo-Leonowicz. Zdjęcia

Zuzanna Szarkowska-Czeczko