http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20151203_083021.jpgGrudzieÅ„ dla wielu uczniów ze szkoÅ‚y podstawowej jest miesiÄ…cem peÅ‚nym magii  i radoÅ›ci. To czas wykonywania rÄ™cznych pocztówek bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych, czy też Å›wiÄ…tecznych dekoracji klasowych. Taka dekoracja „drzewko wigilijne” powstaÅ‚o na zajÄ™ciach z arteterapii w klasie 3-5 SPU, do wykonania której potrzebowaliÅ›my dÅ‚oni, nożyczek, kleju, papierów kolorowych i brokatowych. Uczniowie mieli za zadanie odrysować na kartkach koloru zielonego swoje dÅ‚onie, po czym je wyciąć, nastÄ™pnie na szarym papierze uÅ‚ożyć z nich ksztaÅ‚t choinki i przykleić. WielkÄ… radość sprawiÅ‚o nam dekorowanie choinki. Z papierów brokatowych powstaÅ‚y piÄ™kne Å‚aÅ„cuchy i ozdoby choinkowe, które przykleiliÅ›my na nasze drzewko.

Agnieszka Ambrożko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20151203_082924.jpg