http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/news/gifphp.gif

Niech czas Bożego Narodzenia upłynie w atmosferze ciepła i miłości

a zbliżający się Nowy Rok 2016 spełni wszelkie oczekiwania

i będzie pełen szczęśliwych dni.

życzy Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce