http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg

Stowarzyszenie http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg

na Rzecz Wspierania

Osób NiepeÅ‚nosprawnych 

„Pod SkrzydÅ‚ami”


Zaprasza na


Karnawałowy Bal Charytatywny,


Pod Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego

Organizowany pod hasłem http://www.soswsokolka.pl/images/nowy_obraz_3.png

 „Bawimy siÄ™, aby pomóc”

który odbÄ™dzie siÄ™ w Sali Bankietowej Centuria ( ul. Witosa 137)

w dniu 06 lutego 2016 r.

PoczÄ…tek balu o godz. 19.00.

 

Zapewniamy peÅ‚ne wyżywienie - swojskie frykasy oraz wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ™ przy muzyce zespoÅ‚u JUNIOR z BiaÅ‚egostoku. 

W programie również loteria i aukcja prac dzieci 

Organizatorzy Balu caÅ‚kowity dochód przeznaczajÄ… na turnus rehabilitacyjny podopiecznych Stowarzyszenia.


Bilety w cenie 250 zł od pary


http://www.soswsokolka.pl/images/baloniki.png               
http://www.soswsokolka.pl/images/maska.png
http://www.soswsokolka.pl/images/para.png Sprzedaż biletów

tel. 791514423

tel. 795661771

tel. 501668775

tel. 501102717