http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_392/wp_20151202_007.jpgPodstawą pracy na lekcji wychowania fizycznego jest dogłębne poznanie psychofizycznych możliwości każdego dziecka. Do najważniejszych zasad pracy na lekcji należy: dostosowywanie tempa pracy do możliwości ucznia, indywidualizacja w zakresie metod, form i środków dydaktycznych, stosowanie pozytywnego motywowania, unikanie rywalizacji.

Metody pracy z uczniem charakteryzują się silnymi i kontrastowymi bodźcami wzrokowymi, dotykowymi. Ćwiczenia oparte są na naturalnej aktywności ruchowej, wspieranej atrakcyjnym sprzętem, zabawkami i muzyką. Dobór zadań jest tak ustalony, aby możliwość osiągnięcia sukcesu była jak najbliższa. Metody pracy mają charakter zabawowy, pobudzają inwencje dziecka, podczas zajęć nauczyciel dąży do tego aby uczeń samodzielnie podejmował znane, łatwe formy ćwiczeń.

Podczas każdej lekcji wychowania fizycznego oprócz ćwiczeń kształtujących stosowane są ćwiczenia korekcyjne i oddechowe. Każda lekcja uwzględnia ćwiczenia w samodzielnym przebieraniu się w strój, przez co uczniowie nabywają umiejętności w zakresie samoobsługi.

Zajęcia odbywają się, w zależności od warunków atmosferycznych, treści nauczania jak również od oczekiwań i predyspozycji uczniów na:

- pełnowymiarowej hali sportowej, gdzie uczniowie klas starszych mogą również korzystać z profesjonalnie wyposażonej siłowni:

-na basenie OSIR korzystają z niecki głębokiej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni, a także sauny mokrej i suchej, jacuzzi.

-na szkolnej sali gimnastycznej wyposażonej w atrakcyjny sprzęt gimnastyczny,

-szkolnej sali rekreacyjno-sportowej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych;

-podczas sprzyjających warunków atmosferycznych korzystają z boiska Orlik przy ZSO, boiska trawiastego przy ZSZ oraz szkolnego placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe. Zdjęcia

Dorota Kozaczyńska