http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_393/img_0919.jpgNa zajęciach usprawniania technik szkolnych z udziałem psa  uczniowie klasy gimnazjalnej doskonalą między innymi znajomość figur geometrycznych.  Na poprzedniej lekcji wycinali oni figury z bloku rysunkowego - utrwalali tym samym umiejętność precyzyjnego cięcia. Dzisiaj przyszła kolej na rozpoznawanie figur. Psie przysmaki bywają w różnych kształtach, w tym figur geometrycznych. Okazały się one bardzo pomocne w czasie ćwiczeń. W dniu dzisiejszym wykorzystane zostały figury wycięte przez uczniów oraz kolorowe psie miski.

Na początku zajęć uczniowie z pomocą nauczyciela określili cechy charakterystyczne każdej z figur. Następnie spośród zgromadzonych przysmaków – figur wybierali te, które wskazał pies. Gimnazjaliści wkładali do misek przysmaki według kodu podanego przez nauczyciela, potem przez psa, wyszukiwali przysmaki nie pasujące do danej grupy oraz nazywali figury wskazane przez psa. W nagrodę za sumienną pracę każdy uczeń wydawał komendę Jazonowi lub proponował mu sztuczkę do wykonania. Zdjęcia

Zuzanna Szarkowska-Czeczko