http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/spotkanie_w_starostwie.jpg17.12.2015 przedstawiciele szkolnego klubu wolontariusza SOSW w Sokółce wspólnie z przedstawicielami przedszkolnego klubu wolontariusza Przedszkola nr 1 odwiedzili Starostę Powiatu Sokólskiego oraz Burmistrza Sokółki z życzeniami świąteczno-noworocznymi oraz prezentami- stroikami świątecznymi. Wolontariusze poznali władze naszego miasta i powiatu, a spotkania przebiegły w miłej, świątecznej atmosferze.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/spotkanie_w_straostwie_1.jpg