http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/spotkanie_w_starostwie.jpg17.12.2015 przedstawiciele szkolnego klubu wolontariusza SOSW w SokóÅ‚ce wspólnie z przedstawicielami przedszkolnego klubu wolontariusza Przedszkola nr 1 odwiedzili StarostÄ™ Powiatu Sokólskiego oraz Burmistrza SokóÅ‚ki z życzeniami Å›wiÄ…teczno-noworocznymi oraz prezentami- stroikami Å›wiÄ…tecznymi. Wolontariusze poznali wÅ‚adze naszego miasta i powiatu, a spotkania przebiegÅ‚y w miÅ‚ej, Å›wiÄ…tecznej atmosferze.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/spotkanie_w_straostwie_1.jpg