http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_396/dsc_0452.jpgTradycjÄ… Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce jest odbywajÄ…cy siÄ™ już po raz osiemnasty WewnÄ…trzszkolny Konkurs Piosenki i TaÅ„ca „Åšpiewać każdy może”, który organizuje nauczycielka Elżbieta Szomko. Każdy chÄ™tny uczeÅ„ może przystÄ…pić do udziaÅ‚u w konkursie i zaprezentować swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wokalno-taneczne.
 

AtrakcjÄ… tegorocznej edycji konkursowej byÅ‚ wystÄ™p części zespoÅ‚u „CygaÅ„skie Serca” z IgryÅ‚, który wprowadziÅ‚ uczniów w zmagania konkursowe zachwycajÄ…c ich wokalem solistki Pani Iwony Januszkiewicz jak również prezentacjami tanecznymi.

PrzepiÄ™kne kolorowe stroje przykuwaÅ‚y wzrok wszystkich uczestników uroczystoÅ›ci. Folklor cygaÅ„ski to folklor zespoÅ‚u, która czerpie z rozmaitych inspiracji, a my dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci Pana Wojciecha Januszkiewicza i pozostaÅ‚ych czÅ‚onków zespoÅ‚u mogliÅ›my częściowo je poznać. Za taka dawkÄ™ doznaÅ„ artystycznych serdecznie dziÄ™kujemy.

Nastrój uroczystoÅ›ci budowaÅ‚a również dekoracja wykonana przez PaniÄ… EwÄ™ WiÅ„skÄ…. Uczestnicy konkursu może z niewielkÄ… już tremÄ… zaprezentowali nam swój repertuar, a komisja konkursowa postanowiÅ‚a przyznać :

I miejsce – Karolowi z kl. I GU

II miejsce – PawÅ‚owi z kl. III PdP

III miejsce Pawłowi z kl. III PdP

W konkursie obejrzeliÅ›my prezentacje 17 uczestników jednak wÅ›ród nich nie byÅ‚o przegranych. Każdy uczestnik otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ i gromkie podziÄ™kowania od widowni. Uroczystość zakoÅ„czyÅ‚a niespodzianka – krótka dyskoteka dla wszystkich uczestników i widzów konkursu. ZdjÄ™cia

Elżbieta Szomko