http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_399/img_20160120_172138_t2.jpgDÅ‚ugie, zimowe wieczory w internacie sÅ‚użą zajÄ™ciom, które pozwolÄ… odreagować napiÄ™cie psychofizyczne po lekcjach. Wtedy uczniowie mogÄ… pozbyć siÄ™ negatywnych emocji, wypocząć, zrelaksować siÄ™. Te cele najlepiej osiÄ…gnąć podczas zajęć z elementami muzykoterapii aktywnej, która obejmuje zastosowanie podstawowych form aktywnoÅ›ci muzycznej, tj. ruch przy muzyce, Å›piew, ćwiczenia mowy, gra na instrumentach.

Podczas takich zajęć, które odbyÅ‚y siÄ™ w internacie nasi wychowankowie redukowali napiÄ™cie podczas zabawy w „Dwa radia”, „Papierowe kule”, dowolnie interpretowali bardzo szybkÄ… muzykÄ™ („Can can” Offenbach’a) na arkuszu gazety.

W rytmie „Marsza Radeckiego” Strauss’a naÅ›ladowali dziwne kroki w zabawie „Dziwne stonogi” a muzyka M. Theodorakis’a w „Greku Zorbie” zachÄ™caÅ‚a do wykonywania rytmicznych uderzeÅ„ naÅ›ladujÄ…cych koÅ‚owanie, start oraz lot samolotu.

Podczas sÅ‚uchanej muzyki E. Moricone wychowankowie dobrani w pary masowali swoje plecy uwzglÄ™dniajÄ…c ruchy adekwatne do treÅ›ci wiersza, pokazywali swoje nastroje i samopoczucie mimikÄ… twarzy, gestem, ruchem ciaÅ‚a. Muzyka Strauss’a „Nad piÄ™knym, modrym Dunajem” posÅ‚użyÅ‚a do spontanicznego, indywidualnego taÅ„ca.

Część relaksacyjnÄ… uczestnicy zajęć spÄ™dzili „nad brzegiem morza”, gdzie sÅ‚uchali czytanego tekstu relaksacyjnego na tle bardzo delikatnej i spokojnej muzyki „Suumahadi”.

Na zakoÅ„czenie wychowankowie bawili siÄ™ w „Cienie”, „Samba mikser” a także taÅ„czyli z balonem. ZdjÄ™cia

Zyta Biernacka