http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_399/img_20160120_172138_t2.jpgDługie, zimowe wieczory w internacie służą zajęciom, które pozwolą odreagować napięcie psychofizyczne po lekcjach. Wtedy uczniowie mogą pozbyć się negatywnych emocji, wypocząć, zrelaksować się. Te cele najlepiej osiągnąć podczas zajęć z elementami muzykoterapii aktywnej, która obejmuje zastosowanie podstawowych form aktywności muzycznej, tj. ruch przy muzyce, śpiew, ćwiczenia mowy, gra na instrumentach.

Podczas takich zajęć, które odbyły się w internacie nasi wychowankowie redukowali napięcie podczas zabawy w „Dwa radia”, „Papierowe kule”, dowolnie interpretowali bardzo szybką muzykę („Can can” Offenbach’a) na arkuszu gazety.

W rytmie „Marsza Radeckiego” Strauss’a naśladowali dziwne kroki w zabawie „Dziwne stonogi” a muzyka M. Theodorakis’a w „Greku Zorbie” zachęcała do wykonywania rytmicznych uderzeń naśladujących kołowanie, start oraz lot samolotu.

Podczas słuchanej muzyki E. Moricone wychowankowie dobrani w pary masowali swoje plecy uwzględniając ruchy adekwatne do treści wiersza, pokazywali swoje nastroje i samopoczucie mimiką twarzy, gestem, ruchem ciała. Muzyka Strauss’a „Nad pięknym, modrym Dunajem” posłużyła do spontanicznego, indywidualnego tańca.

Część relaksacyjną uczestnicy zajęć spędzili „nad brzegiem morza”, gdzie słuchali czytanego tekstu relaksacyjnego na tle bardzo delikatnej i spokojnej muzyki „Suumahadi”.

Na zakończenie wychowankowie bawili się w „Cienie”, „Samba mikser” a także tańczyli z balonem. Zdjęcia

Zyta Biernacka