http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_400/img_1041.jpgGdy siarczysty mróz na oknach SOSW malował piękne obrazy, uczniowie zgromadzili się w świetlicy szkolnej aby oddać się karnawałowym szaleństwom. „Tańce, hulanki, swawole” rządziły się swoimi prawami, parkiet taneczny wirował. Wspaniałe kolorowe światła w połączeniu z radosną skoczną muzyką w wykonaniu pana Zbyszka Żukowskiego z zespołu SONEL sprawiły, że uczniowie oddali się tańcom do utraty tchu. Tradycyjnie było spotkanie z Mikołajem, który wręczył prezenty wszystkim uczniom SOSW.

Zabawa choinkowa w naszej szkole jest także wspaniałą okazją do bliskiej współpracy z rodzicami, którzy bardzo chętnie współorganizują poczęstunek oraz bawią się wspólnie z uczniami.

            Serdecznie dziękujemy panu Staroście Piotrowi Rećko za ufundowanie paczek choinkowych oraz panu Zbyszkowi Żukowskiemu z zespołu SONEL za prowadzenie zabawy.

A następne choinkowe spotkanie w tanecznych rytmach już za rok… Zdjęcia

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko