http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_401/20160120_131144.jpgRealizując zadania wynikające z Programu Rządowego ph.: „Książki naszych marzeń” w dniu 20.01.2016 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, na które zaprosiłyśmy p. Jagodę Słomę Kierownika Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Rodzice zostali zapoznani z książkami zakupionymi w ramach Programu oraz z prelekcją dotyczącą tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci wygłoszoną przez naszego gościa. Dziękujemy naszej prelegentce za współpracę, a rodzicom za liczne przybycie na spotkanie. Warto także nadmienić, że dzieci na to spotkanie własnoręcznie przygotowały zaproszenia na jednym z zajęć zorganizowanych w ramach Programu. Zdjęcia

Koordynatorzy

Agnieszka Ambrożko, Katarzyna  Zalewska