http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są do dyspozycji rodziców w godzinach swojej pracy lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 85 711 2678 (sekretariat), 85 711 3642 (internat).