http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_404/2.jpg18 lutego 2016 roku w SOSW odbyły się zajęcia ogólnoszkolne - Dzień Języków Obcych. Po powitaniu w wielu językach zebrani poznali panią Kasię Krawiel z English Workshop, która pracując na co dzień metodą Clever Babies wykorzystała jej elementy w grach i zabawach ruchowych stosując nazwy kolorów w języku angielskim. Anglistka przywitała się piosenką, wprowadziła nazwy kolorów w języku angielskim po czym uczniowie mieli możliwość wyszukiwania przedmiotów, skakania po kolorowych matach, nazywania kolorów na multisensorycznych woreczkach, rzucania piłeczkami do celu zgodnie z instrukcją w tymże języku. W nagrodę za aktywność wszyscy uczniowie otrzymali jajo-niespodziankę z żelkami w omawianych kolorach oraz zostali ostemplowani kolorowymi znaczkami. Podsumowaniem zadań dotyczących kolorów była konieczność nazwania koloru słodyczy przed zjedzeniem.

            W dalszej części Dnia Języków uczniowie odsłuchiwali dźwięki popularnych przedmiotów dnia codziennego jak dzwoniący telefon, kapiąca woda, tykający zegar, artykułowali dźwięki wydawane między innymi przy ziewaniu, chrapaniu, kichaniu czy przesyłaniu całusów. Próbowali wykonać wszystkie te czynności w rożnych językach. Zebranych najbardziej rozbawiły kichanie po japońsku: hakushon, chrapanie po francusku: ron pchi, estońskie buziaczki: mopsti czy kapiąca po niemiecku woda: plitsch platsch.

            Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie odbyli niezwykłą podróż w różne kraje świata rozbudzając apetyty tematyką jedzenia. Niespodzianką okazała się możliwość samodzielnego przygotowania śniadania po holendersku. Po słodkim poczęstunku organizatorzy wprowadzili nazewnictwo kilku owoców w języku angielskim i rosyjskim. Sprawdzając swoje umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożem uczniowie, współpracując w zespołach klasowych, przygotowali sałatkę owocową według instrukcji w języku obcym. Gdy uczniowie byli zajęci pracą, nauczyciele mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności poprawnej wymowy czytając łamańce językowe. Uczniowie wykazali się również świetną znajomością popularnych piosenek z repertuaru  dziecięcego i nie tylko. Podczas zadania muzycznego zebrani słuchali utworów prezentowanych w różnych językach i starali się odgadnąć tytuł oryginału oraz język słuchanego fragmentu. W tym roku hitem okazała się rosyjska wersja utworu „My Słowianie” oraz „Żono moja” po chorwacku.

            Dzień Języków Obcych minął niezwykle szybko w przyjaznej atmosferze. Hasło tegorocznych obchodów - „Języki obce oknem na świat” odzwierciedlało główne cele organizatorów. Różnorodność zadań umożliwiła każdemu uczniowi aktywny udział w zabawach i zadaniach. Wszyscy uczniowie opuścili świetlicę z większą świadomością językową oraz lepszym zrozumieniem możliwości, jakie stwarza umiejętność porozumiewania się w różnych językach. Zdjęcia

            Serdeczne podziękowania Bubustacji za udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych podczas zabaw.

Organizatorzy: Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko