http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_408/20160224_164041.jpg24.02.2016 r. wychowankowie grupy I i II internatu pod opiekÄ… p. Bożeny Rećko i p. MaÅ‚gorzaty HoÅ‚owni-Iwanow wybrali siÄ™ na wystawÄ™ plastycznÄ… do Sokólskiego OÅ›rodka Kultury. ByÅ‚a to dobra okazja do tego, aby utrwalić zasady kulturalnego i bezpiecznego poruszania siÄ™ Å›rodkami komunikacji miejskiej. W SOK czekaÅ‚a już na naszÄ… grupÄ™ p. Ewa Petelczyc, która przybliżyÅ‚a nam postać p. MaÅ‚gorzaty Miecielskiej-Maksimowicz autorki wystawy malarstwa ,,Uroki Czarnej HaÅ„czy”. Pani MaÅ‚gorzata z zawodu jest architektem, a malowanie obrazów jest jej pasjÄ….

Czarna HaÅ„cza to rzeka, która pÅ‚ynie przez BiaÅ‚oruÅ› aż na Pojezierze Augustowskie. Wystawa nas urzekÅ‚a. PodziwialiÅ›my na niej wiosenne, jesienne i zimowe pejzaże, a także obrazy przedstawiajÄ…ce samÄ… roÅ›linność i owady. ZostaÅ‚y one namalowane przez autorkÄ™ w latach 2014-2015. ZdjÄ™cia

Małgorzata Hołownia- Iwanow
Bożena Rećko