http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20160318_113517.jpg18.03.2016r. mogliÅ›my podziwiać Teatrze Internetowym TVP dl SzkóÅ‚  znakomity spektakl Teatru Groteska pt. „O Kasi, co gÄ…ski zgubiÅ‚a”. ByÅ‚a to opowieść o gÄ™siareczce Kasi, której gÄ…ski porwaÅ‚ Wilk gÅ‚odomór. „Zrozpaczona znikniÄ™ciem gÄ…sek dziewczynka wyrusza w drogÄ™, by je odnaleźć. W poszukiwaniach pomagajÄ… jej napotkani ludzie, zwierzÄ™ta i skrzaty – to dziÄ™ki ich życzliwoÅ›ci historia koÅ„czy siÄ™ szczęśliwie. WÄ™drujÄ…c z KasiÄ…, spotkaliÅ›my szereg przyjaznych postaci: gospodyniÄ™ MatuskÄ™, Kowala Ambrożego i jego żonÄ™ KowalowÄ… AmbrożynÄ™, odważnego Jasia Juhasa, leÅ›ne Skrzaty”. Spektakl przypadÅ‚ do gustu, szczególnie najmÅ‚odszym widzom.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta, Marta Kawrygo-Leonowicz