http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_412/20160317_094309.jpg17.03.2016. klasa III PDP z wychowawczyniÄ… MartÄ… Kawrygo-Leonowicz, oraz autorkÄ… wystawy paniÄ… BeatÄ… MozolewskÄ…, miaÅ‚a możliwość podziwiać wystawÄ™ w Muzeum Ziemi Sokólskiej pt. „Pisanki Å›wiata” z kolekcji Beaty Mozolewskiej”.

ObejrzeliÅ›my pisanki i jaja z caÅ‚ego Å›wiata: miÄ™dzy innymi z Litwy, Ukrainy, Czech, Tunezji, Egiptu, Japonii, Rosji, WÅ‚och i Belgii. PoznaliÅ›my również różne techniki zdobnicze, przypomnieliÅ›my wiadomoÅ›ci o tradycjach wielkanocnych. PodziwialiÅ›my również dawne pocztówki wielkanocne ze zbiorów Muzeum Podlaskiego. ZdjÄ™cia

Marta Kawrygo-Leonowicz