http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 lutego 2016 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli udział w zajęciach warsztatowo-edukacyjnych dotyczących obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Lepszy Internet zależy od Ciebie"

Zajęcia przeprowadziły panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Grażyna Tymoszuk. Zajęcia miały na celu "...przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie [...]z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online".  

organizatorzy: Marta Kawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk