http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_415/biblioteka3.jpg11 marca młodzież z SOSW uczestniczyła w spotkaniu cyklicznym pod hasłem „Czytające piątki”  organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce. W czasie spotkania zatytułowanego „Polska w baśniach i legendach” w tematykę historyczną wprowadziła uczestników przeczytana przez bibliotekarkę Joannę Bienasz legenda “U kolebki państwa polskiego”. W czasie spotkania pani Joanna przypomniała początki państwa Polskiego, przedstawiła informacje o Chrzcie Polski, którego 1050 rocznicę obchodzimy w tym roku. Uczestnicy z wielkim zaciekawieniem i uwagą wysłuchali kilku baśni i legend, a także obejrzeli prezentację multimedialną “Wirtualne Gniezno i Biskupin”, dzięki której mogli podziwiać czasy świetności łużyckiego grodu, poznali jego historię i życie codzienne ówczesnych mieszkańców. Na podsumowanie uczniowie rozwiązywali rebusy i zagadki związane z tematyką spotkania. Zdjęcia