http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie roku klasy II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącegoa p. Katarzyną Zalewską27.04.2012r. po raz ostatni zabrzmiał dzwonek uczniom klasy II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystaość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Pożegnalne przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Marta Tolko-Kuziuta, w którym dziękowała za wszystkie lata spędzone w szkole, gratulowała sukcesów i życzyła powodzenia w dalszym życiu i dalszej edukacji.

Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla placówki wręczono dyplomy i książki. Po otrzymaniu świadectw absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar ośrodka.

Część oficjalna uroczystości została zakończona występem artystycznym i podziękowaniami absolwentów, skierowanymi do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.

Na twarzach absolwentów i nauczycieli pojawiły się łzy wzruszenia i smutek, że wspólny czas tak szybko minał i nadszedł czas pożegnania. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości