http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_416/dscn1395.jpgDnia 9 marca 2016 r. odbył się w Białymstoku  IX Podlaski Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W konkursie wzięło udział sześć szkół z województwa podlaskiego. Nasi uczniowie w składzie: Ewa, Klaudia, Damian, przygotowani do konkursu przez panią Katarzynę Zalewską, wywalczyli III miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziękowania za uczestnictwo oraz słodką niespodziankę.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Największe emocje towarzyszyły prezentacji scenek z wybranych utworów Henryka Sienkiewicza. My zaprezentowaliśmy scenę z „Krzyżaków”, która została nagrodzona gromkimi brawami. Zdjęcia