http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_416/dscn1395.jpgDnia 9 marca 2016 r. odbyÅ‚ siÄ™ w BiaÅ‚ymstoku  IX Podlaski Konkurs Wiedzy o JÄ™zyku Ojczystym. OpiekÄ™ merytorycznÄ… nad konkursem sprawowaÅ‚ pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku. W konkursie wzięło udziaÅ‚ sześć szkóÅ‚ z województwa podlaskiego. Nasi uczniowie w skÅ‚adzie: Ewa, Klaudia, Damian, przygotowani do konkursu przez paniÄ… KatarzynÄ™ ZalewskÄ…, wywalczyli III miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziÄ™kowania za uczestnictwo oraz sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ™.

Konkurs przebiegaÅ‚ w miÅ‚ej atmosferze. NajwiÄ™ksze emocje towarzyszyÅ‚y prezentacji scenek z wybranych utworów Henryka Sienkiewicza. My zaprezentowaliÅ›my scenÄ™ z „Krzyżaków”, która zostaÅ‚a nagrodzona gromkimi brawami. ZdjÄ™cia