http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/teatr1.jpg27.04.2016r. mogliśmy obejrzeć kolejny spektakl w Internetowym Teatrze. Była to znana legenda pt. „Baśń o zaklętym kaczorze”. Sztukę wystawił Teatr Andersena w Lublinie. „Nasza bohaterka, Weronka, dziewczyna o gołębim sercu, dla której „…dane słowo cenniejsze niż złoto…”, ratuje umierającego ojca, podając mu wodę z zaczarowanej studni. Żeby zdobyć cenne lekarstwo musi złożyć obietnicę, że odda rękę i serce Złotnikowi zaklętemu w kaczora. Ukochany może zrzucić pióra, tylko jeśli dziewczę pokona trudny szlak do zamku złej wiedźmy…Z pomocą Weronce przychodzą Księżyc, Słońce, Wiatr…”

Marta Kawrygo-Leonowicz