http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_421/dsc_0852.jpg19 kwietnia 2016r. w godzinach 9.00-10.45 społeczność naszego ośrodka zebrała się na corocznych obchodach Dnia Ziemi i Dnia Matematyczno-Przyrodniczego. Organizatorzy do przygotowania imprezy włączyli wychowanków internatu biorących udział w zajęciach z dramą oraz zajęciach manualnych ,,Coś z niczego”.

Spotkanie zaczęło się od pokazu zwierząt egzotycznych z mini ZOO zaprezentowanych przez p. J. i Z. Szarkowską-Czeczko. Wśród nich były: żółw, waran, wąż boa i pyton tygrysi. Dzieci dowiedziały się skąd one pochodzą, jaki tryb życia pędzą na wolności oraz inne ciekawostki dotyczące mini ZOO. Wielkie zainteresowanie i emocje wzbudzały prezentowane zwierzęta, tym bardziej, iż niektórych z nich można było dotknąć.

Wychowankowie zajęć z dramą przygotowani przez opiekunów p. B. Boguszewską i p. M. Hołownia-Iwanow, zaprezentowali inscenizację muzyczno-ruchową pt. ,,Karawana”. Tutaj również pojawiły się zwierzęta - aktorzy w maskach zebry, wielbłąda, żyrafy, lamy, osła i lwa. Karawana pod wodzą przewodnika, w rytmie muzyki Beduinów szukała wody na pustyni. Oaza, którą odnaleźli okazała się zasobna w życiodajne źródło. Aktorom podziękowaliśmy gromkimi oklaskami.

Tradycyjnie obył się także konkurs o tytuł ,,Asa Przyrody”. Uczniowie odpowiadali na pytania i zagadki przyrodnicze. W rozgrywkach zwyciężyła Natalka z klasy V sp, II miejsce zajęła Sandra z klasy III gu, III miejsce Paweł z klasy III pdp . Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody- książki i długopisy pozyskane przez p. E. Margielewicz.

,,Palący temat - niska emisja!”- to hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Zostało ono zaprezentowane jako element dekoracji, którą uzupełniły dzieci pracami plastycznymi wykonanymi w formie konkursu podczas imprezy; p. Katarzyna Bubieniec zachęciła dzieci do udziału w zabawach zręcznościowych, do których pomoce z materiałów z recyklingu wykonali wychowankowie biorący udział w zajęciach manualnych ,,Coś z niczego”. Cała społeczność szkoły oraz przyjazne nam środowisko lokalne aktywnie uczestniczy w zbiórce korków plastikowych, którą prowadzimy w ośrodku od kilku lat.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Wielokrotnie w ciągu roku szkolnego wdrażamy nasze dzieci i młodzież, aby troszczyli się o przyrodę. Wiadomości zdobyte podczas zabawy, wzmocnione pozytywnymi emocjami, na dłużej pozostaną w ich pamięci. Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec